В древнім, мальовничім краї, що Дубном зоветься функціонує, розвивається, набирає стрімких злетів – Дубенське вище професійно-технічне училище. Це навчальний заклад нового типу, який дає можливість випускникам міських, сільських шкіл, а також молоді з усіх куточків нашого району та сусідніх областей здобути повну середню і професійну освіту на рівні спеціаліста будівельного та економічного профілів.

Історія  Дубенського вищого художнього професійно-технічного училища  сягає  понад  30 років.  На  території цього навчального закладу раніше  була розташована    Рівненська    обласна    школа    майстрів сільського будівництва  (1965-1980 роки),    яка    готувала    кваліфікованих спеціалістів   для   сільського   господарства   в   кількості  100  чоловік.

На  базі  цієї  школи  наказом  Держкомітету  Української  РСР  № 201 від 29.05.1980 р. було створено професійно-технічне училище, яке носило назву Дубнівське сільське професійно-технічне училище №7. На підставі наказу обласного управління  профтехосвіти №205 від 24.07.1984 р. Дубнівське сільське професійно-технічне училище №7 було перейменовано в Дубнівське середнє  професійно-технічне училище №27.

З листопада 1994 р. училище носило назву Дубенське професійно- технічне училище №27. Дубенський професійний ліцей був утворений шляхом реорганізації існуючого професійно-технічного училища №27 відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №498  від 30 серпня 2002 року.

ДНЗ "Дубенське ВХПТУ" - це не тільки навчальний заклад, а яскраве втілення  дій реформи профтехосвіти в життя, це гармонійне поєднання праці,  творчого пошуку, педагогічної майстерності та нестримного прагнення до самовизначення - стати навчальним закладом нового типу.

 

 

 

 

 

 

 

 

        

           

За роки існування зі стін училища вийшло більше 6 тис. спеціалістів народного господарства. Нині в училищі готують фахівців із 8-ми спеціальностей.

Більше 550 учнів такий контингент училища на сьогоднішній день. З 1993 року очолює діяльність навчального закладу Підкидач С.К.Під його керівництвом проведено реорганізацію в кадровому питанні. Значно зміцнилась та оновилась матеріально-технічна база училища. Завдяки навчально-методичній та матеріально-технічній базі навчання та професійна підготовка здійснюються на  рівні сучасних вимог педагогічної науки та основ сучасних технологій  і матеріалів.

В комплекс училища входять: корпус теоретичних  занять з 20-ма навчальними кабінетами, 12 навчально-виробничих  майстерень та лабораторії, 3 кабінети інформатики  з  персональними комп'ютерами в кількості 46 одиниць, гуртожиток  на 100 місць. Є актова   зала   на   240    місць,   їдальня   на  180   місць,   бібліотека   із  читальним залом на 30 місць, столярний цех із сучасним обладнанням, спортивний зал, спортивний майданчик, тренажерний зал.

Велика увага в училищі приділяється розвитку художньої самодіяльності, спортивно-масовій роботі. До послуг учнів функціонують:

  - вокальний та вокально-інструментальний ансамблі;

  - спортивні секції з волейболу, боксу, шахів, загально фізичної  підготовки.

В училищі сформувались стійкі традиції – проведення конкурсів,  виставок, тематичних вечорів, КВК, зустрічей з цікавими людьми.

 

      

ПОГОДЖЕНО

Заступник начальника управління – начальник відділу професійно-технічної та вищої освіти управління освіти і науки

Рівненської обласної державної адміністрації

______________ Коржевський П.М.

«____» ______________ 2016 року

     ЗАТВЕРДЖУЮ

     Директор державного              навчального закладу               «Дубенське вище художнє        професійно-технічне                училище»

 

______________ Підкидач С.К.

«____» _____________ 2016 року

 

 

 

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

ДО ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДУБЕНСЬКЕ ВИЩЕ ХУДОЖНЄ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ»

НА 2017 РІК

 

І. Загальна частина

 

1.1. Ці Типові правила є обов’язковими для професійно-технічних навчальних закладів незалежно від форм власності та підпорядкування, зокрема для державного навчального закладу «Дубенське вище художнє професійно-технічне училище».

1.2. До державного навчального закладу «Дубенське вище художнє професійно-технічне училище» приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

Прийом на навчання іноземних громадян здійснюється до державного навчального закладу «Дубенське вище художнє професійно-технічне училище», який має ліцензію на підготовку (у тому числі первинну професійну), перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземців, які прибули в Україну на навчання.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійно-технічну освіту у навчальних закладах України відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом громадян до державного навчального закладу «Дубенське вище художнє професійно-технічне училище» здійснюється для здобуття професій за  таким освітньо-кваліфікаційним рівнем: кваліфікований робітник.

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному  бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення – регіонального замовлення у професійно-технічних навчальних закладах державної та комунальної власності.

1.6. Прийом громадян понад державне замовлення – регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюється за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

 

ІІ. Приймальна комісія

 

2.1. Прийом до державного навчального закладу «Дубенське вище художнє професійно-технічне училище» здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор державного навчального закладу «Дубенське вище художнє професійно-технічне училище», який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до державного навчального закладу «Дубенське вище художнє професійно-технічне училище» на наступний календарний рік розробляються  відповідно до законодавства України, у тому числі Типових правил,  затверджуються директором державного навчального закладу «Дубенське вище художнє професійно-технічне училище» та погоджуються з управлінням освіти і науки Рівненської облдержадміністрації, не пізніше  01 грудня поточного року.

2.4. Приймальна комісія:

організовує прийом заяв та документів;

проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

організовує та координує підготовку і проведення конкурсного відбору;

приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування в державний навчальний заклад «Дубенське вище художнє професійно-технічне училище», оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до державного навчального закладу «Дубенське вище художнє професійно-технічне училище» доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди і обумовлюють

перелік професій згідно з діючими ліцензіями:

Муляр, штукатур, маляр

На основі базової загальної середньої освіти.

Плановий обсяг прийому – 30 чол.

Повна загальна середня освіта.

Муляр ІV розряду. Штукатур ІІІ розряду. Маляр ІІ розряду.

Термін навчання – 3 роки.

Форма навчання – денна, ІІ ступінь.

Після закінчення терміну навчання не менше 18 років.

Стать – чоловіча  і жіноча.

Медичні показники – допуск до навчання з  професії.

Вступні випробування – співбесіда.

 

Електрогазозварник, водій автотранспортних засобів (категорія «С»)

На основі базової загальної середньої освіти.

Плановий обсяг прийому – 60 чол.

Повна загальна середня освіта.

Електрогазозварник ІV, V розряду. Водій автотранспортних засобів (категорія «С»).

Термін навчання – 3,5 роки.

Форма навчання – денна, ІІ, ІІІ ступінь.

Після закінчення терміну навчання не менше 18 років.

Стать – чоловіча і жіноча

Медичні показники – допуск до навчання з  професії.

Вступні випробування – співбесіда.

 

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, касир (на підприємстві, в установі, організації)

На основі базової загальної середньої освіти.

Плановий обсяг прийому – 30 чол.

Повна загальна середня освіта. Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, касир (на підприємстві, в установі, організації).

Термін навчання – 2,5 роки.

Форма навчання – денна, ІІ ступінь.

Після закінчення терміну навчання не менше 18 років.

Стать – чоловіча і жіноча.

Вступні випробування – співбесіда.

 

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення

На основі базової загальної середньої освіти.

Плановий обсяг прийому – 30 чол.

Повна загальна середня освіта.

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення.

Термін навчання – 3 роки.

Форма навчання – денна, ІІ ступінь.

Після закінчення терміну навчання не менше 18 років.

Стать – чоловіча і жіноча.

Вступні випробування – співбесіда.

 

Різьбяр по дереву та бересту, столяр будівельний

На основі базової загальної середньої освіти.

Плановий обсяг прийому – 30 чол.

Повна загальна середня освіта.

Різьбяр по дереву та бересту ІV, V розряду. Столяр будівельний ІІ розряду.

Термін навчання – 4 роки.

Форма навчання – денна, ІІ, ІІІ ступінь.

Після закінчення терміну навчання не менше 18 років.

Стать – чоловіча і жіноча.

Медичні показники – допуск до навчання з  професії.

Вступні випробування – співбесіда.

 

Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія)

На основі повної загальної середньої освіти.

Плановий обсяг прийому – 30 чол.

Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія).

Термін навчання – 1 рік.

Форма навчання – денна, ІІ ступінь.

Після закінчення терміну навчання не менше 18 років.

Стать – чоловіча і жіноча.

Вступні випробування – співбесіда.

 

Зарахування проводиться за результатами співбесіди.

Оскарження вступних випробувань відбувається шляхом подання апеляційної заяви на ім’я голови приймальної комісії у триденний термін після оголошення результату вступного випробування.

Заява на апеляцію, подана не в установлений термін, до розгляду не приймається.

Приймальна комісія працює:

понеділок – з 830 до 1630 без перерви;

вівторок – з 830 до 1630 без перерви;

середа – з 830 до 1630 без перерви;

четвер – з 830 до 1630 без перерви;

п’ятниця – з 830 до 1630 без перерви;

вихідні дні – субота, неділя.

Гуртожиток: першочергово місцями у гуртожитку забезпечуються діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти учасників АТО, інваліди, напівсироти, діти з малозабезпечених  та багатодітних сімей, а також іногородні.

Медичний огляд (форма 086-У) вступники проходять у медичних закладах за місцем проживання.

2.6. Прийом документів на навчання до державного навчального закладу  «Дубенське вище художнє професійно-технічне училище» проводиться з         04 травня до 15 серпня 2017 року.

 

ІІІ. Документи для вступу

 

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до державного навчального закладу «Дубенське вище художнє професійно-технічне училище», вказуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання, до якої додають:

документ про освіту (оригінал);

медичну довідку за формою 0-86У;

6 фотокарток розміром 3 х 4см;

копії документів, що дають право на пільги до вступу (за наявності).

Вступники пред’являють особисто документ, що засвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

 

ІV. Умови прийому

 

4.1. Прийом до державного навчального закладу «Дубенське вище художнє професійно-технічне училище» проводиться шляхом конкурсного відбору  за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту.

4.2. Конкурсний відбір може проводитись поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3. Учні державного навчального закладу «Дубенське вище художнє професійно-технічне училище» (інших професійно-технічних навчальних закладів), які успішно закінчили другий ступінь професійно-технічної освіти і пройшли кваліфікаційну атестацію, зараховуються (переводяться) на третій ступінь навчання на основі конкурсного відбору.

4.4. Зарахування осіб на третій ступінь здійснюється без надання вступником сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

Підготовка робітників високого рівня кваліфікації з присвоєнням освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у навчальних закладах ІІІ атестаційного рівня здійснюється на базі другого ступеня з наявним освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» відповідного напряму (спеціальності).

Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до цих Правил прийому.

4.5. Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

 

V. Зарахування

 

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 №226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за  умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 №157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються:

випускники загальноосвітнього навчального закладу ІІІ ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

випускники загальноосвітнього навчального закладу ІІ ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

випускники професійно-технічних навчальних закладів, які отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають до професійно-технічного навчального закладу третього атестаційного рівня за відповідними професіями (спеціальностями);

особи, які вступають на навчання до державного навчального закладу «Дубенське вище художнє професійно-технічне училище» за цільовим направленням.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору, приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до  зарахування на навчання до державного навчального закладу «Дубенське вище художнє професійно-технічне училище».

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на імя голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до державного навчального закладу «Дубенське вище художнє професійно-технічне училище» здійснюється наказом директора.

5.6. Після конкурсних випробувань зарахування до державного навчального закладу «Дубенське вище художнє професійно-технічне училище» може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до державного навчального закладу «Дубенське вище художнє професійно-технічне училище» на навчання за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті, регіональному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення – регіонального замовлення, здійснюється у межах затвердженого  державного замовлення – регіонального замовлення.

 

 

 

VІ. Прикінцеві положення

 

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з державного навчального закладу «Дубенське вище художнє професійно-технічне училище». На звільнені місця може проводитись зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного замовлення – регіонального замовлення на прийом з окремих професій, державний навчальний заклад «Дубенське вище художнє професійно-технічне училище» може проводити додатковий прийом.

6.3. Особам, які не зараховані до державного навчального закладу «Дубенське вище художнє професійно-технічне училище», а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше 5 днів з дня прийняття рішення.

6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.5. Контроль за дотриманням правил прийому до ДНЗ «Дубенське вище художнє професійно-технічне училище» здійснюється відділом професійно-технічної  та вищої освіти управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації.

 

 

Правила прийому

розглянуто та схвалено

на засіданні педагогічної ради

 

Протокол №2  від «27» жовтня 2016 року

 

Дочірні категорії

Корисні посилання:

Календар свят. Мова, граматика, спілкування
Погода

Телефони довіри:

Дитяча лінія 116 111 або 0 800 500 225 (з 12.00 до 16.00);

Гаряча телефонна лінія щодо булінгу 116 000;

Гаряча лінія з питань запобігання насильству 116 123 або 0 800 500 335;

Уповноважений Верховної Ради з прав людини 0 800 50 17 20;

Уповноважений Президента України з прав дитини 044 255 76 75;

Центр надання безоплатної правової допомоги 0 800 213 103;

Національна поліція України 102;

Урядова гаряча лінія з попередження домашнього насильства 1547.