Організація роботи учнівського самоврядування у державному навчальному закладі «Дубенське вище художнє професійно-технічне училище»

 

 

Наш час потребує лідерів нової формації. Людей компетентних, відповідальних, здатних мислити неординарно. Проблема виховання молодих лідерів – це проблема підготовки людини майбутнього, людини, яка відповідає вимогам нового ХХІ століття.

Ось чому необхідні пошук і підтримка учнівської молоді, чиї особистісні переконання спрямованні на активну участь у громадському житті молоді, яка має організаторські здібності, усвідомлює себе потенційним лідером, має бажання використовувати свою енергію та здібності заради інших. Цілком очевидно, що навички управління суспільством стануть надбанням людини тоді, коли участь в учнівському самоврядуванні сприятиме набуттю вихованцем необхідних знань, умінь і досвіду соціальної дії.

Участь молодого покоління в учнівському самоврядуванні – важливий шлях і умова залучення учнівської молоді до радикальних перетворень, що відбуваються у нашому суспільстві. Найвідчутніші результати у формуванні соціально компетентної молоді дає широка варіативність учнівського самоврядування.

Самоврядування в нашому закладі існує з 2005 року. Воно здійснюється через роботу  ради Учнівського самоврядування,  на чолі якої стоїть голова ради. До складу  входять :

- центр дозвілля,

-центр навчання,

-інформаційний центр,

-центр дисципліни і порядку,

-центр здорового способу життя.

Робота учнівського самоврядування регламентується такими документами:

 - Статут ради самоврядування.

- Положення про учнівську раду.

- Декларація прав та обовязків учнів ДНЗ «Дубенське вище художнє професійно-технічне училище».

- План роботи ради учнівського самоврядування.

- Програма діяльності учнівського самоврядування.

-План роботи центрів.

Слід зауважити, що метою роботи самоврядування є згуртування учнівської молоді на корисні, добрі справи, виховувати в них кращі риси громадянина України, захищати їх права, інтереси, робити життя учнів насиченим і цікавим.

Учнівське самоврядування – один із важливих засобів організації життєдіяльності учнівського колективу. Аналізуючи роботу Ради учнівського самоврядування, впевнено можна сказати, що учні вміють добре поєднувати навчальну діяльність з трудовою, виховну з ігровою, природоохоронну з благодійною, спортивну та дозвіллєвою. А діяльність, в якій учням приходиться самостійно вирішувати, творити, діяти, справляє величезний вплив на їх загальний розвиток, оскільки сприяє самовихованню, самовдосконаленню, яке в період ранньої юності набуває вирішального значення.

Головними вимогами для успішного розвитку  учнівського самоврядування у закладі є:

-чіткий розподіл обов’язків;

-оптимальна структура самоврядування;

-чітка система роботи органів учнівського самоврядування.

 

У роботі використовуються різноманітні форми і методи: засідання, зустрічі за круглим столом, рейди, перевірки, випуск газет, інформаційних вісників, організація і проведення різноманітних свят, змагань, флешмобів, акцій.

 

Структура учнівського самоврядування, яка склалася в ДНЗ «Дубенське ВХПТУ» поєднує в собі форми учнівської самоорганізації, котрі відповідають потребам творчого розвитку особистості, скерованої на загальнолюдські та національні цінності. Ця структура гнучка, залежить від учнівських колективів, інтересів та запитів. Діюча структура учнівського самоврядування – двоступенева за формою на рівні груп  та училища.

 

Початковою ланкою учнівського самоврядування є самоврядування у кожній групі.  Представники кожної групи складають учнівську раду, яка є елементом загально училищної великої учнівської ради.

Модель та структура органів учнівського самоврядування розрахована на включення в безпосередню роботу усіх учнів училища.

Учнівська рада складається з 20 учнів, сформоавних із представників-делегатів від кожної групи, яких обирають на зборах. Представником групи найчастіше, і як правило, є староста або його заступник.

Такий підхід до формування загальної  учнівської ради був вироблений поступово, враховуючи власний досвід учнівської самоорганізації ( негативні і позитивні моменти) і здобутки інших.

Робота центрів взаємопов’язана і полягає в організації змістового життя учнів через колективні творчі справи. Учні самі вирішують доцільності та форми проведення того чи іншого заходу. Центри тісно співпрацюють з педагогами-консультантами, які закріплюються наказом по училищу. Робота кожного центру обговорюється на засіданні ради учнівського самоврядування.яке скликається  1 раз на місяць.

У ході роботи виробився оптимальний графік засідань органів  учнівського самоврядування. Черговість засідань на даний час є такою:

-       вищий орган самоврядування – загальноучилищна конференція 1 раз на рік;

-       засідання ради – 1 раз на місяць (у другу середу місяця, за потреби частіше);

Важливим етапом у роботі є співпраця адміністрації училища з учнівським самоврядуванням, яка передбачає: відмову від адміністративного характеру управління; в своїй основі — повагу до особистості учня; особливу організацію діяльності, яка породжує у учнів потребу в самоврядуванні; конкретну методику залучення учнів до процесу творення; дружні, товариські, довірливі стосунки між педагогами й учнями; захищеність учнів від приниження, звинувачень, докорів, образ підозрою у нездатності або небажанні брати участь у діяльності; унеможливлення примусу до діяльності; впевненість у досягненні мети; створення інтелектуального тла колективу; колективний, спільний аналіз загальної роботи; звільнення від звички мовчати.

У закладі  розроблено відповідні умови, які забезпечують ефективність діяльності учнівського самоврядування: аналіз діяльності учнівського самоврядування як його ланки і частини педагогічного процесу; визначення основних напрямів співпраці; доброзичлива вимогливість і піклування про учнів, педагогів; управління стосунками між педагогами й учнями; корекція діяльності педагогів, що співпрацюють з різними видами самоврядування; довіра до самоврядування; підтримка за будь-яку ціну ініціативи з боку самоврядування; стимулювання через схвалення й узгодження адміністративної дії (наказу) з органами самоврядування; недирективні бесіди з довіреними особами учнівського самоврядування; інформування самоврядування в училищі про перспективи розвитку закладу.

             Кожен центр вносить свої пропозиції, які обговорюють на засіданнях учнівської ради. Під постійним контролем перебуває санітарний стан училища, дисципліна і порядок, рівень успішності учнів. Зусиллями учнівської ради  було організовано і проведено ряд  загальноучилищних свят, що зробили учнівське дозвілля змістовним.    В училищі склалися хороші традиції, які з часом поповнюються і примножуються. Це свята першого дзвоника і випускний, День учителя, Андріївські вечорниці, День Святого Миколая, новорічні свята, день Матері, День Перемоги, спортивне свято.

  Члени правління – це голова ради учнівського самоврядування, його заступники, секретар та голови комісій – найактивніші учні училища, від їх здібностей та ентузіазму залежить активне та ефективне функціонування учнівського самоврядування.

Щороку у вересні  на засіданні ради учнівського самоврядування  члени ради учнівського  самоврядування знайомлять учнів I курсу із змістом роботи ради учнівського самоврядування, напрямками його діяльності та перспективним плануванням роботи на рік, у кінці навчального року - презентують свою роботу, визначають її результативність. З метою визначення результативності роботи проводять опитування  та анкетування серед учнів училища.

 За роботою ради учнівського самоврядування систематично здійснюється контроль адміністрацією училища:

-здійснюється аналіз плану роботи учнівського самоврядування, планів роботи комісій,

-організовано контроль за їх виконанням;

-на спільних засіданнях заслуховуються звіти голів комісій;

-відвідуються засідання ради учнівського самоврядування;

-вносяться певні корективи щодо  діяльності , проводяться індивідуальні бесіди із членами ради учнівського самоврядування; -відвідуються заходи, які проводять члени ради учнівського самоврядування. У навчальному закладі   працює школа навчання лідерів,яку очолює психолог. Вона навчає учнів як  працювати у команді та індивідуально. До активної громадської діяльності залучаються найбільш авторитетні лідери учнівського колективу.

Питання «Проблеми учнівського самоврядування» розглядалося на педагогічній раді.

Робота учнівського самоврядування  реалізується через проведення низки заходів спрямованих на формування ціннісних ставлень.

Наприклад:

-                   Ціннісне ставлення до держави і суспільства – проведення місячників правового виховання, тижня прав, конкурсів, брейн-рингів, зустрічі з працівниками органів юстиції, правоохоронних органів, публікації відповідних матеріалів у місцевій пресі тощо;

-                   Ціннісне ставлення до історичних, культурних і духовних надбань людства  -новорічні свята, різноманітні тематичні вечори, різдвяні вітання, конкурс пасхальної писанки та ін.

-                   Ціннісне ставлення до себе –спортивно-туристське свято, проведення рейдів-перевірок, випуск газет, тематичних стіннівок та інші.

-                   Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей –  День учнівського самоврядування, концерт до Дня вчителя «Низький вам всім уклін, учителі»,  День партизанської слави,  День людей похилого віку, родинні свята, свято Восьмого березня «Жінка – одвічна загадка природи», свято Матері, День захисту дітей та інші.

-                   Ціннісне ставлення до мистецтва – проведення конкурсів-виставок малюнків «Квіткова фантазія», «Зимовий етюд», «Ми живемо в Україні», конкурс «Юна зірка».

-                   Ціннісне ставлення до праці –  Свято осені, прибирання училищної території, заходи з профорієнтації шкільної молоді.

-                   Ціннісне ставлення до природи – це проведення заходів екологічного спрямування:«Красу Землі нащадкам передам», літературно-музична композиція «Чорнобиль – це набат і біль», конкурс екологічних агітбригад, участь у екологічних акціях (благоустрій території училища, закладання квітників), «Зелений паросток майбутнього», «Посади дерево Миру», конкурс малюнків «Моя земля у майбутньому» та інші.

   Волонтерський Рух є найактивнішим  напрямком діяльності училищного учнівського самоврядування до якого учні активно долучаються. Цей рух базується на спільності інтересів, бажань, цілей, надій, ідей учнів й передбачає реалізацію поставлених цілей та самореалізацію учнів. 

 Основними завданнями волонтерського руху  є:

 -сприяння розвитку волонтерського руху в училищіта в Україні;

- задоволення духовних інтересів та потреб учнів;

- сприяння соціальному становленню та вдосконаленню індивідуальних якостей та властивостей особистості , відкриття внутрішніх резервів;

- виявлення та розвиток організаторських та творчих здібностей, здатності до взаємодопомоги, милосердя;

- активна участь у вирішенні суспільних проблем;

- співпраця з громадськими організаціями;

- пошуково-дослідницька діяльність з метою вивчення історії рідного краю для добробуту та процвітання суспільства;

- проведення пропагандистської діяльності щодо здорового способу життя та охорони навколишнього середовища.

Членами волонтерського осередку  є 7 учнів. Волонтери постійно вітають ветеранів зі святами, запрошують на різні позаурочні  заходи.

    За їх участю було організовано:

-операцію, «Милосердя»,  

- виготовлення листівок та привітання учителів-пенсіонерів з Днем Учителя, -зібрано інформацію та упорядковано КТС «Медалі моєї родини»,

-під час місячника правового виховання було організовано правовий брейн-ринг,

-організовувались вітання та зустрічі з воїнами АТО, волонтерами до Дня ЗС України,

-організовувались благодійні акції на допомогу дітя-сиротам, дітям, переселеним зі східних областей, на лікування хворих.

 Розвиток учнівського врядування в училищі дав  позитивний  результат. Саме самоврядування розвивається тоді, коли цього захочуть  учні. Думка учнівського колективу враховується адміністрацією  та педагогічним колективом при вирішенні ряду питань навчально-виховного процесу. Це проведення в училищі  Дня самоврядування, участь у роботі Ради профілактики правопорушень,. Учнівське самоврядувння тісно взаємодіє з батьківським комітетом. Завдяки участі в учнівському самоврядуванні, в  учнів  сформувалося  почуття відповідальності, глибоко усвідомлюється громадянська позиція, реалізується призначення підростаючого покоління: ставши господарем свого навчального закладу – стати господарем своєї країни.  

 

ü Питання роботи учнівського самоврядування розглядались на засідання педагогічної ради за участі голови ради учнівського самоврядування.

 

Становлення і розвиток громадянської компетентності. Виховання духовної особистості. Визнача роль морально- гуманістичного в процесі становлення особистості учня, формування світогляду, органічне поєднання духовної культури і моралі.

 

 

ü На інструктивно-методичних нарадах:

1.Про підсумки діяльності учнівського колективу з реалізації обласної програми національного виховання учнівської молоді.

2.Роль учнівського самоврядування в піднесенні рівня вихованості учнів.

 

Про розвиток самоврядування як процесу самореалізації учня.

 

ü Накази:

1.Про стан роботи учнівського самоврядування.

2.Про проведення в училищі дня учнівського самоврядування.

3.Про підсумки проведення в училищі дня учнівського самоврядування.

4. Про організацію роботи органів учнівського самоврядування.

 

Презентація: "Учнівське самоврядування"

Презентація: "Учнівське самоврядування" 2017

Прапор

Корисні посилання:

Календар свят. Мова, граматика, спілкування
Погода

Телефони довіри:

Дитяча лінія 116 111 або 0 800 500 225 (з 12.00 до 16.00);

Гаряча телефонна лінія щодо булінгу 116 000;

Гаряча лінія з питань запобігання насильству 116 123 або 0 800 500 335;

Уповноважений Верховної Ради з прав людини 0 800 50 17 20;

Уповноважений Президента України з прав дитини 044 255 76 75;

Центр надання безоплатної правової допомоги 0 800 213 103;

Національна поліція України 102;

Урядова гаряча лінія з попередження домашнього насильства 1547.