І. Загальні положення

 

                    Стаття 1.

 Учнівське самоврядування ДНЗ «Дубенське вище художнє професійно-технічне училище» складають: голова Ради, заступник голови Ради, секретар Ради та спеціальні центри – інформаційний центр, центр культурного дозвілля, центр здорового способу життя, центр дисципліни і порядку, центр навчання, рада профілактики правопорушень.

                     Стаття 2.

Вибори голови Ради та членів учнівського самоврядування проводяться за принципом загального рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні.

                     Стаття 3.

Виборчий процес здійснюється на засадах вільного і рівноправного висування кандидатів кожною групою.

                      Стаття 4.

Вибори є загальними: право обирати мають учні 1-3 курсів, викладачі, майстри виробничого навчання, вихователі та адміністрація училища.

                     Стаття 5.

Вибори є рівними: кожен виборець має право на один голос.

                    Стаття 6.

Голосування на виборах є таємним.

                      Стаття 7.

Право висувати кандидатів в органи учнівського самоврядування має кожна навчальна група, педагогічний колектив училища, а також кандидати можуть самовисуватися.

 

ІІ. Положення про вибори

                                     

Стаття 8.

Для проведення голосування створюється виборча комісія з представників груп і педагогічного колективу у кількості двох осіб від навчальної групи та педагогічного колективу.

              Стаття 9.

Виборча комісія:

 • складає списки виборців;
 • встановлює форму виборчого бюлетеня;
 • проводить реєстрацію кандидатів голови та кандидатів у члени учнівського самоврядування;
 • проводить процедуру голосування;
 • встановлює результати виборів і оголошує їх.

Стаття 10.

Учні, які зареєстровані кандидатами в органи учнівського самоврядування, мають право вести передвиборчу агітацію.

              Стаття 11.

Кандидат за допомогою ініціативної групи: повинен випустити рекламний плакат з власною фотографією; підготувати передвиборчу програму; може здійснювати інші агітаційні заходи.

               Стаття 12.

Повідомлення про обрання голови складу ради оголошується Головою виборчої комісії на загальноучилищній лінійці, де голові вручається відповідне посвідчення, а список Ради учнівського самоврядування вивішується на стенді самоврядування.

               Стаття 13.

Обраним вважається кандидат, за якого проголосували більшість учнів, що брали участь у голосуванні.

               Стаття 14.

Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо в них брало участь 50% плюс один учень училища.

               Стаття 15.

Голова Ради обирається строком на 1 рік в вересні місяці.

            Стаття 16.

Якщо два і більше кандидатів набрали однакову кількість голосів, проводиться повторне голосування.

          Стаття 17.

Без виборів дійсним членом Ради являється заступник директора по виховній роботі.

          Стаття 18.

Членами Ради стають ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів, строком на один рік.

          Стаття 19.

Кожна навчальна група та педагогічний колектив має право обрати до ради одного представника.

 

ІІІ. Положення про голову учнівського самоврядування.

 

          Стаття 20.

Голова учнівського самоврядування училища є головою учнівського колективу і виступає від його імені.

            Стаття 21.

Голова Ради училища може бути учень, який навчається в училищі, має середній бал “7” і вище, зразково поводиться, володіє високими моральними якостями і має бажання бути обраним на цю посаду.

           Стаття 22.

Голова Ради училища обирається учнями та педагогічним колективом училища на основі загального рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на один рік.

            Стаття 23.

Голова Ради училища:

 • виносить на розгляд ради, питання, які турбують учнів  училища;
 • має право брати участь у роботі педагогічних рад;
 • має право ініціювати зміни, що покращують навчання та дозвілля учнів;
 • призначає Секретаря Голови Ради, який є його представником у Раді;
 • за згодою Ради призначає заступника голови Ради;
 • скликає позачергові засідання Ради;
 • наглядає за роботою центрів Ради;
 • готує і подає списки учнів на преміювання за активну участь у роботі учнівського самоврядування, та суспільно-громадському житті училища;
 • не має права передавати свої повноваження іншим особам та зловживати своїм положенням;
 • рішення голови Ради незалежні від рішень адміністрації училища з питань учнівського самоврядування, але не суперечать нормативним актам, що регулюють навчальні процеси в закладах освіти.

             Стаття 24.

Повноваження голови Ради припиняються у разі:

 • відставки;
 • неможливості виконання свої повноваження за станом здоров’я;
 • усунення з поста голови Ради в порядку імпічменту;
 • закінчення навчання в училищі.

               Стаття 25.

Голова Ради може бути усунений в порядку імпічменту. Питання про усунення голови Ради з поста ініціюється більшістю Ради (50%+1). Рішення про усунення голови Ради училища з поста в порядку імпічменту приймається Радою училища, не менш  як ¾ від складу Ради училища.

               Стаття 26.

У разі неможливості виконання головою Ради своїх обов’язків, до нових виборів виконуючим обов’язки стає заступник голови Ради.

               Стаття 27.

Після оголошення результатів виборів новообраний голова Ради на першому засіданні ради складає присягу:

Я _______________, обраний учнями училища головою Ради учнівського самоврядування, заступаючи на цю посаду, урочисто присягаю і зобов’язуюсь всіма справами сприяти розвитку учнівського самоврядування, відстоювати та захищати права учнів, сприяти  зміцненню доброзичливих, дружніх стосунків між викладачами та учнями училища. Виконувати свої обов’язки в інтересах колективу училища, підносити авторитет і захищати інтереси цього навчального закладу.

 

 1. IV. Положення про Раду учнівського самоврядування

 

           Стаття 28.

До складу Ради входять старости,  заступник директора по виховній роботі, обрані члени Ради від навчальних груп, які об’єднуються в центри.

           Стаття 29.

Члени Ради обираються учнями та викладачами училища на основі загального рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на один рік.

Стаття 30.

Члени Ради з числа своїх  членів  обирають голову Ради, у функції якої входить:

 • скликати чергові і позачергові засідання Ради;
 • вести засідання Ради;
 • вносити на розгляд Ради пропозиції і складати регламент;
 • проводити голосування;
 • скріплювати рішення Ради своїм підписом;
 • представляти Раду в училищі та поза її межами.

              Стаття 31.

Рада з числа своїх членів формує Спеціальні центри.

            Стаття 32.

Рада скликається в міру необхідності, але не рідше двох разів на семестр. Зібрання Ради є правомірним, коли на ньому присутні більше половини загального складу Ради.

                Стаття 33.

Дату проведення засідання Ради призначає її голова.

               Стаття 34.

До  повноважень Ради входить:

 • питання навчально-виховного характеру;
 • організація і проведення різних  культурно-масових акцій;
 • інформування учнів про новини життя училища;
 • здійснює контроль за дотриманням прав учнів;
 • слідкує за участю учнів училища у суспільно-громадських роботах;
 • вивчає думки учнів училища щодо їхнього життя.

             Стаття 35.

Рішення та інші документи Рада приймає шляхом таємного або відкритого голосування. Рішення Ради є правомірним, якщо за нього проголосувало більше половини членів Ради, які присутні на засіданні.

            Стаття 36.

Членом Ради може бути учень училища, який має середній бал “6”, володіє позитивними моральними якостями, дотримується дисципліни і порядку та не заперечує бути членом Ради.

            Стаття 37.

Член Ради повинен виконувати такі функції:

 • розробляти і подавати на розгляд Ради цікаві проекти та пропозиції;
 • слідкувати і вирішувати питання групи, яку представляє; брати участь у засіданнях Ради;
 • мати хорошу успішність і поведінку;
 • брати активну участь у житті училища;
 • дбати про авторитет і престиж училища.

            Стаття 38.

Повноваження члена Ради припиняється:

 • припинення строку повноваження;
 • у випадку відставки;
 • коли середній бал менший “5”;
 • у випадку скоєння протиправних дій або поставлений на облік в міліції;
 • несумлінне виконання своїх обов’язків;
 • відсутність на засіданнях три рази підряд без поважних причин.

           Стаття 39.

Засідання новообраних членів Ради скликається і проводиться головою Ради училища з вересня місяця.

          Стаття 40.

Рада училища з числа своїх членів створює Спеціальні центри в складі 2-5-х учнів, які займаються певним напрямком життя та діяльності училища і організовують його.

          Стаття 41.

Зміни та доповнення можуть вноситися усіма учнями та медпрацівниками училища, але затверджуються на засіданні Ради училища ¾ голосів від складу Ради.

 

Прапор

Корисні посилання:

Календар свят. Мова, граматика, спілкування
Погода

Телефони довіри:

Дитяча лінія 116 111 або 0 800 500 225 (з 12.00 до 16.00);

Гаряча телефонна лінія щодо булінгу 116 000;

Гаряча лінія з питань запобігання насильству 116 123 або 0 800 500 335;

Уповноважений Верховної Ради з прав людини 0 800 50 17 20;

Уповноважений Президента України з прав дитини 044 255 76 75;

Центр надання безоплатної правової допомоги 0 800 213 103;

Національна поліція України 102;

Урядова гаряча лінія з попередження домашнього насильства 1547.