Атестація
педагогічних працівників – джерело педагогічної майстерності 
 
Атестація педагогічних кадрів –
 
 відіграє основну роль у становленні,
 
згуртуванні та вихованні
 
 творчого колективу та
 
педагогічній майстерності
 
   вчителя.

    Зміни в змісті й структурі професійно-технічної освіти вимагають підвищення науково-методичного  рівня вчителя. Учитель повинен уміти досягти  поставлених завдань, стимулювати особисті досягнення учнів не лише контролюючи , а поділяючи відповідальність  за результати співпраці , займатись не лише  просвітництвом, а здійснювати життєтворчу та культуротворчу місії.

     У центрі уваги має бути особистісно зорієнтоване навчання і виховання..

   Для того, щоб виконати ці та інші завдання, педагогічному працівнику необхідно постійно підвищувати свій науково-методичний рівень. Цьому сприяє науково-методична робота в училища. Головною формою науково-методичної роботи педагогічних працівників є самоосвіта. Підвищенню науково-методичного рівня професійної майстерності сприяє атестація педагогічних працівників. Адже один із принципів атестації передбачає стимулювання безперервної фахової та загальної освіти.

   Законом України  "Про освіту” (ст.54) передбачена атестація педагогічних працівників. За результатами атестації визначаються відповідність працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюються категорії, педагогічні звання. Атестація педагогічних працівників проводиться з метою активізації їх творчої професійної діяльності, стимулювання безперервної фахової та загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результати навчання та виховання, забезпечення соціального захисту компетентності педагогічної праці. Оцінювання праці педагога  в нинішніх умовах слід організувати так, щоб сприяти його розвитку й саморозвитку. Тому атестація педагога як форма виявлення його кваліфікації має бути демократичною, повинна ґрунтуватися на самоаналізі діяльності, спонукати до професійного вдосконалення.

Атестація – це комплексне оцінювання рівня кваліфікації, педагогічного професіоналізму та результативності діяльності працівників освітніх установ.

        Мета атестації

 

 • активізація творчої професійної діяльності;
 • стимулювання безперервної спеціальної і загальної освіти;
 • активізація якісної роботи;
 • підвищення відповідальності за результати навчання і виховання;
 • забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної роботи.
       Умови атестації

 

 • Має відповідну освіту, що відповідає вимогам, визначеними нормативно-правовими актами в галузі освіти
 • Виконує посадові обов’язки
 • Пройшов курси підвищення кваліфікації

 


     Атестація педагогів – складова частина підвищення педагогічної кваліфікації. Вона передбачає підвищення професіоналізму, розвиток творчої активності, стимулювання діяльності, диференційоване оцінювання результатів педагогічної праці.

 

 

         Атестація, як процес взагалі, базується на принципах:

 • демократизму;
 • загальності;
 • всебічності;
 • систематичності;
 • колегіальності;
 • доступності та гласності;
 • безперервної освіти та  самовдосконалення;  
 • морального та матеріального заохочення.

       Всім, хто причетний до атестації педагогічних працівників, слід пам'ятати, що атестація – безперервний процес, завершення якого в ході поточного навчального року є також і початком атестації педагогічних працівників у новому навчальному році згідно з планом атестації на п'ять років. Під час атестації вивчаються професійні якості вчителя, його сильні та слабкі сторони, рівень загальної культури, вплив атестації на підвищення результативності роботи училища, створюються оптимальні умови для вивчення та впровадження провідного педагогічного досвіду.

 

 

 

      Завершує атестаційний період презентація творчої майстерності педагогічних працівників, які атестуються, оформляється виставка (дидактичних та методичних матеріалів, саморобних наочних посібників, кращих конспектів уроків, окремих прийомів і методів педагогічної діяльності).

Атестаційний період – це надзвичайно важливий етап  діяльності училища. Атестація відіграє основну роль у становленні, згуртуванні та вихованні колективу, який складається із творчої особистості педагога.

Корисні посилання:

Телефони довіри:

Дитяча лінія 116 111 або 0 800 500 225 (з 12.00 до 16.00);

Гаряча телефонна лінія щодо булінгу 116 000;

Гаряча лінія з питань запобігання насильству 116 123 або 0 800 500 335;

Уповноважений Верховної Ради з прав людини 0 800 50 17 20;

Уповноважений Президента України з прав дитини 044 255 76 75;

Центр надання безоплатної правової допомоги 0 800 213 103;

Національна поліція України 102;

Урядова гаряча лінія з попередження домашнього насильства 1547.

Наша адреса:

Рівненська обл.

м. Дубно, 35600

вул. Шашкевича, 3

Телефони:

+3803656 2 20 40

+38095 447 98 10

+38067 752 55 65

Мапа